Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Η Hekaton-Hellenic HealthyProducts είναι μία καινούρια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2013 από τη συνεργασία των δύο οικογενειών Νάκου και Κόχειλα. Οι δύο οικογένειες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ελαιουργίας εδώ και γενιές, παράγοντας λάδι εξαιρετικής ποιότητας.