Εκδήλωση Άρωμα και Γεύσεις στο Ξενοδοχείο Met στη Θεσσαλονίκη.