Το ελαιόλαδο GreekTrilogy είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό για εμάς στην HEKATON. Δεν είναι απλά μία από τις καινούριες μας προτάσεις. Είναι μία περήφανη γεύση που τιμά την ιστορία του ελαιολάδου στην ελληνική αρχαιότητα. Μια ιστορία γεύσης που είναι συνυφασμένη με τα αρχαία ελληνικά χρόνια, όπως μαρτυρά η Γραμμική Β.

Η Γραμμική Β, η πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσας, αποδεικνύει την καλλιέργεια της ελιάς και τη χρήση του ελαιολάδου στα μυκηναϊκά χρόνια αλλά και την Κνωσό, ταυτίζοντας τη διαδρομή του ελληνικού πολιτισμού με το λάδι.

Αυτό το ιστορικό δέσιμο τιμάμε στη HEKATON μέσα από το GreekTrilogy. Γι’αυτό και η συσκευασία του αποτυπώνει σε σχέδια τα τρία σήματα της Γραμμικής Β: το δέντρο ελιάς, τον καρπό και το λάδι, δηλαδή την Ελληνική Τριλογία –από όπου και εμπνευστήκαμε το όνομα του ελαιολάδου μας.

Σύντομα κοντά σας.